ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΑΕΕ

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

ΑΡΘΡΟ 5

Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ αρ.4/τ.α./10-1-07 δημοσιεύθηκε το ΠΔ 5/07 και με το άρθρο 1 αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 5 του ΠΔ 258/05.

Ειδικότερα:

Το ΠΔ 258/05 «Καταστατικό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)» περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν παλαιούς ασφαλισμένους (δηλαδή ασφαλισμένους σε οποιοδήποτε φορέα πριν την 1/1/93) οι οποίοι είτε ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ πρώτη φορά μετά την 1/1/07, είτε είχαν ασφαλιστεί στα καταργούμενα Ταμεία ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ μέχρι 31/12/06 και συνεχίζουν την ασφάλισή τους στον ΟΑΕΕ.

Στο άρθρο 5 του ΠΔ 258/05, αναφέρεται: ο τρόπος διαμόρφωσης των ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές στον ΟΑΕΕ οι παλαιοί ασφαλισμένοι ( μέχρι 31/12/06 ), το ύψος αυτών, ο αριθμός των ασφαλιστικών κατηγοριών ( 10 υποχρεωτικές και 4 προαιρετικές), η κατάταξή τους σε ασφαλιστικές κατηγορίες και η μετάταξη σε επόμενες ανά τριετία καθώς και η δυνατότητα και ο τρόπος επιλογής μεγαλύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας από αυτήν στην οποία κατατάσσονται.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 5/07, ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΘΡΟ (5 ΤΟΥ ΠΔ 258/05) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΥΤΟΥ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ (ασφαλισμένοι πριν και μετά την 1/1/93) διέπονται από τις ίδιες διατάξεις σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία θα καταβάλλουν την μηνιαία εισφορά τους στον ΟΑΕΕ, τον τρόπο αναπροσαρμογής των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών, τον αριθμό των ασφαλιστικών κατηγοριών, τη δυνατότητα και τον τρόπο επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας (υποχρεωτικής ή προαιρετικής) και την έναρξη και διάρκεια της επιλεγείσας κατηγορίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν αφορά συνταξιοδοτικό καθεστώς των ασφαλισμένων μετά την 1/1/93 καθόσον εξακολουθούν να ισχύουν γι’ αυτούς οι διατάξεις του Ν2084/92.

Ειδικότερα:

Στην παρ.1 του άρθρου 1 δίδεται ο πίνακας των ασφαλιστικών κατηγοριών βάσει των οποίων θα υπολογιστούν οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές που θα καταβάλλουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ (παλαιοί και νέοι), το ποσό των οποίων είναι ίσο με το 20% του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας στην οποία υπάγονται.

Στην παρ.2 προσδιορίζεται ο τρόπος αναπροσαρμογής των ποσών των ασφαλιστικών εισφορών, δηλαδή με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας μετά από γνώμη του ΔΣ του ΟΑΕΕ.

Στην παρ.3 καθορίζονται για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, δέκα (10) υποχρεωτικές κατηγορίες και τέσσερις (4) προαιρετικές.

Όσοι ασφαλιστούν για πρώτη φορά στον ΟΑΕΕ, κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές μετά την συμπλήρωση τριών ετών.

Η μετάταξη στην επόμενη υποχρεωτική κατηγορία θα γίνεται την 1η του επόμενου έτους από τη συμπλήρωση της τριετίας.

Στις παρ.4 α, 4 β, 4 γ, και 4δ αναφέρεται η δυνατότητα και ο τρόπος μετάταξης σε ανώτερη υποχρεωτική ή προαιρετική κατηγορία.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

1. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, υπάγονται σε ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία εισφορά αντιστοιχεί σε ποσοστό 20%, επί του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., όπως αυτό έχει διαμορφωθεί και ισχύει για τους νέους ασφαλισμένους.

ΕΥΡΩ

1η Ασφαλιστική Κατηγορία 610.16 Μηνιαία Εισφορά 122,03

2η » 750,34 » 150,07

3η » 889,58 » 177,92

4η » 1028,40 » 205,68

5η » 1161,33 » 232,27

6η » 1263,41 » 252,68

7η » 1362,12 » 272,42

8η » 1460,84 » 292,17

9η » 1559,54 » 311,91

10η » 1658,27 » 331,65

11η » 1756,98 » 351,40

12η » 1855,68 » 371,14

13η » 1954,40 » 390,88

14η » 2053,12 » 410,62

2. Τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΕ.

3. Από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες οι δέκα (10) πρώτες είναι υποχρεωτικές και οι υπόλοιπες (4) τέσσερις είναι προαιρετικές.

Οι ασφαλισμένοι του Οργανισμού κατατάσσονται στην 1η ασφαλιστική κατηγορία και μετατάσσονται στις επόμενες υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες ανά τρία (3) έτη.

Η καταβολή των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών από τους ασφαλισμένους γίνεται επί της αντίστοιχης υποχρεωτικής ασφαλιστικής κατηγορίας.

4. Ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται υποχρεωτικά για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ή εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη. Στην τελευταία περίπτωση κατατάσσεται στην ασφαλιστική κατηγορία στην οποία θα υπήγετο υποχρεωτικά, εάν δεν είχε επιλέξει ανώτερη.

Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται στον ΟΑΕΕ οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης.

ΜΗ ΞΕΧΝΙΟΜΑΣΤΕ …

Απρίλιος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Νοέ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Σελίδες

Αρχείο

Μεταστοιχεία

Kατηγορίες

Ετικέτες

Πρόσφατα σχόλια

Kατηγορίες

Πρόσφατα άρθρα

Kατηγορίες